Interventie betekenis + voorbeelden van verschillende definities

Het woord interventie ben je vast wel eens tegen gekomen, maar wat betekent het nou precies? Er zijn namelijk verschillende definities en wij leggen ze uit.

Interventie

Je hebt vast wel eens van interventie gehoord of een interventie meegemaakt. Een interventie kan op allerlei niveaus gebeuren. Van een grote bedrijfsstrategie tot een groep vrienden die een interventie houden. Ondanks dat niet elke interventie hetzelfde is of hoeft te zijn, is de strekking meestal wel hetzelfde. Iets gaat niet goed of niet helemaal zoals plan en daar moet verandering in gebracht worden. Tijd voor een interventie. Dat is namelijk ‘een doelbewuste ingreep om een bepaalde zaak te verbeteren. Het is op meerdere gebieden van toepassing en het hangt dan ook sterk af van de context waarin het wordt geplaatst’.

Tijdens de meeste interventies wordt dan ook een nieuwe koers bepaald. De zaken zoals ze gaan kunnen zo niet langer en er wordt dan gekeken naar de opties. Een interventie hoeft geen drastische maatregelen te betekenen. Het kan ook een zijn dan er een paar kleine dingen moeten veranderen. Het woord interventie wordt gebruik als er iets moet veranderen, vaak omdat niks doen leidt voorzetting van de huidige gang van zaken. Dat kan in allerlei scenario’s uitpakken en meestal is dat niet het eindstation wat men voor ogen had.

Economische interventie

Een flexibele wisselkoers neem altijd wisselkoersrisico’s met zich mee bij internationale handel. De onzekerheid kan leiden tot minder internationale handel en daarmee soms ook welvaartsverlies voor een land. Om die reden maken landen som afspraken om hun munteenheden aan elkaar te koppelen. In zo’n geval wordt afgesproken dat wanneer een bepaalde valuta teveel in waarde stijgt of daalt, de monetaire autoriteiten in zullen krijgen om de koers te corrigeren. Het ingrijpen van deze autoriteiten noemen we ook wel een interventie.

Een voorbeeld daarvan is de afspraak tussen EU-landen met de Euro als munteenheid en Denemarken die Kronen heeft. Denemarken is geen lid van de EMU, maar handelt wel veel met andere eurolanden. Daarom heeft de Deense Centrale Bank de waarde van haar munt gekoppeld aan de euro. De gewenste wisselkoers is vastgelegd. Dat heet ook wel spilkoers. Tussen de banen van de spilkoers mogen de koersen vrij bewegen. Mocht de koers te ver uit deze banen wijken, zal de Centrale Bank ingrijpen om de koers binnen de afgesproken 2% bandbreedte te houden. Deze interventie is dan nodig om de euro en de kronen bij elkaar te houden in waarde, zodat er gehandeld kan blijven worden.

Humanitaire interventie

Er bestaat ook nog een humanitaire interventie. Daarvan spreekt men als er een collectief ingrijpen is van bepaalde staten (bijvoorbeeld in een bondgenootschap) tegen een andere staat. Dat ingrijpen kan in de vorm van collectieve zelfverdediging plaatsvinden. Zo gebeurd dat bijvoorbeeld bij de NAVO. Daarnaast is gewapende interventie gerechtvaardigd voor strikt humanitaire doeleinden. Als het gaat om de veiligheid van burgers en meerdere landen of staten het erover eens zijn, kan er vanuit humanitair oogpunt een interventie gehouden worden om een bepaalde staat of land tot een halt te roepen.

Dan is er ook nog een non-interventie. Het kan natuurlijk zo zijn dat meerdere staten ingrijpen als een situatie onhoudbaar wordt. Echter bestaat er ook een non-interventie. Een beginsel dat een staat niet het recht heeft zich te bemoeien met aangelegenheden waarover uitsluitend een andere staat beslissingsbevoegd is. Een overheid van een land of staat heeft in principe het alleenrecht om te bepalen wat er in dat bepaalde gebied gebeurt.

Vriendschapsinterventie

Een minder officiële term is vriendschapsinterventie. Deze wordt gebruikt wanneer een groep vrienden in het belang van een andere vriend of kennis een interventie gebruikt om de huidige gang van zaken stop te zetten. Dit kan ook op allerlei niveaus gebeuren, maar is altijd met de beste bedoelingen voor de persoon in kwestie waar de interventie voor wordt gehouden.

Bijvoorbeeld wanneer iemand in de problemen zit en er als vriendengroep wordt bedacht dat dit tot een halt geroepen moet worden. Als een situatie niet langer vol te houden lijkt en iedereen zich zorgen maakt, kunnen een stel vrienden besluiten om een interventie uit te voeren.

Hoe houd je een interventie?

Belangrijk hierbij is om de persoon in kwestie niet af te schrikken. Bespreek de situatie eerst met andere vrienden of met de familie van de persoon waar jij om geeft. Overleg of iedereen het er mee eens is, als dat niet zo is en de familie bijvoorbeeld weet dat het goed gaat, hoef je niet per se in te grijpen. Is iedereen het er duidelijk mee eens, dan kunnen jullie bespreken hoe je het gaat aanpakken. Denk van te voren goed na over een plan. Iemand die in de problemen zit aanspreken op zijn gedrag, wordt niet goed in ontvangst genomen als je er geen verbeterpunten aan vast plakt.

Spreek gewoon met elkaar als vrienden af en houd er rekening mee dat een interventie best hard kan aankomen. Ineens kom je erachter dat allemaal mensen op een bepaalde manier naar je kijken en ze willen jouw gedrag veranderen. Dat kan best even lastig zijn om te verwerken. Geef degene ook even de tijd om deze interventie te verwerken en geef hem of haar ook vooral de tijd om na te denken. Waarschijnlijk komt alles goed als de rust teruggekeerd is. Geef nooit op als het om vrienden gaat. Misschien duurt het even voordat de acceptatie er is, maar achteraf zullen jullie beiden blij zijn dat je niet hebt opgegeven. Dat verdienen je vrienden ook en zal je altijd in dank worden afgenomen.

Keep Exploring
Hoe werkt een gevelreiniging eigenlijk?